top of page

 

 

1993   栃木県宇都宮市生まれ

 

2012   栃木県立宇都宮中央女子高等学校卒業

 

2016   新潟大学教育学部芸術環境創造課程書表現コース卒業

 

 

2013   毎日書道展U23 毎日賞 

       第64回独立書展 秀作 

 

2014   第62回独立書展 特選

2015   第63回独立書展 準特選 

 

2017   柿下木冠先生に師事

2019 第57回抱一書展「射」抱一賞 

増田 桃子

MASUDA Momoko

bottom of page